ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Разработките ни в областта на транспортните услуги, логистиката и дистрибуцията имат за цел да предоставят на фирмите от тези браншове необходимия цялостен поглед върху бизнес процесите и пълен контрол в управлението. Модулите ни са насочени към специфичните нужди на всеки отдел и са проектирани така, че максимално добре да обслужват всеки етап от Вашия бизнес модел.

Продуктите ни от тази категория са насочени към фирми, предлагащи услуги като транспорт на пълни или частични товари, контейнери, б2б и клиентски доставки на пратки и документи, международни групажи, публичен склад, прогнозиране и планиране на разходи в областта на транспорта, координация и организация на различни видове транспорт – въздушен, железопътен, морски и др.

В ежедневната си работа фирмите от този бранш се сблъскват с редица предизвикателства като качествено обслужване на клиентите, записване и съхраняване на поръчките в база данни, разпределяне от диспечери, генериране на документи, движение в склад, контрол над процесите и служителите, необходимост от специфични сложни справки.

Благодарение на интерактивния си интерфейс, нашите програми и модули са изключително лесни за работа, като същевременно с това предоставят висока степен на функционалност по отношение на планиране, организиране, мониторинг и контрол на всички работни процеси, съпътстващи жизнения цикъл на предлаганите услуги.

ПРОДУКТИ

LOGISTIC MANAGER
DISTRIBUTION MANAGER