ТЪРГОВИЯ

В наши дни предприемачите са изправени пред редица предизвикателства, за да бъдат успешни и печеливши. Освен интелигентно инвестиране и усет за пазара, е необходим стриктен контрол над всички бизнес процеси, налични продукти и човешки ресурс. На помощ идват високите технологии.

Благодарение на разработките ни в областта на бизнес софтуера, можете да упражнявате пълен контрол над процесите, които протичат във Вашата фирма, и то в реално време. Модулите за търговски фирми позволяват създаване, съхранение и управление на индивидуални клиентски профили, свързани с телефонна централа например. С цел маркетинг може да изпращате масови мейли с промоции или индивидуални оферти.

За да обслужвате клиентите си по-качествено, предлагаме внедряване на услугата “Клиентски портал”, откъдето с помощта на потребителско име и парола всеки Ваш клиент може да проследи своите покупки, статуса на доставката им, промоционалните оферти към него и др. Дигиталният асистент пък Ви спестява главоболията при осигуряване на поддръжка от първо ниво чрез максимално подробно предефиниран изкуствен интелект.

Подобно на другите софтуерни решения, които предлагаме, търговските ни системи също са уеб-базирани, което предоставя лесен и удобен отдалечен достъп от всякакъв тип устройства. Профилите на служителите имат различни нива, което значи, че Вашият търговски представител може да достъпва системата през мобилния си телефон по всяко време – докато чака за среща с потенциален нов клиент например. Вие пък може да му задавате конкретни цели, да създавате графици и да следите прогреса му в реално време.

ПРОДУКТИ

CONTACT MANAGER
КЛИЕНТСКИ ПОРТАЛ
ДИГИТАЛЕН АСИСТЕНТ