НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Управлението и поддръжката на недвижима собственост може да се окаже истинско предизвикателство пред инвеститорите в този бранш. В наши дни не е достатъчно просто да инвестираш дадена сума в офис сграда например. За да се максимизират печалбите от нея, е необходимо е качествено управление на всеки офис вътре.

На помощ идват иновативните технологии и специализираните ИТ решения, чрез които лесно, в реално време и понякога от разстояние без значение вида устройство, могат да се управляват недвижими имоти на различни нива – площи за строене, цели сгради, офиси и споделени пространства, гаражи, тавански помещения и др. Ключът към успеха е ясната и систематизирана информация относно собственост, инвентар, задължения, събирания на дългове, разходи за консумативи, електроенергия, вода и т.н.

Благодарение на разработките ни в областта на управлението на недвижимото имущество можем да предоставим на нашите клиенти възможност за неограничен мониторинг чрез разнообразни справки, налични в реално време. Сред модулите ни за управление на сгради и други имоти е и мощна Document Management система, която поддържа известия за изтичащи договори, справки за предстоящи плащания, срокове за погасяване на задължения и др.

ПРОДУКТИ

REAL ESTATE MANAGER