ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Благодарение на високите технологии уморителното чакане в силно заразна среда, на което са подложени пациентите, както и хартиената бумащина, с която се борят лекарите, вече са в историята!

Основната функция на медицинския софтуер, който разработваме, е да обхване изцяло всички процеси, протичащи по линията пациент-служител-лекар-пациент-администрация. Времето на пациента е ценно, а здравето му – още повече. Системите ни, предназначени за сектора на здравеопазването позволяват много по-висока степен на организираност, предварителни онлайн резервации за прегледи, справки в реално време, дигитален медицински картон и др.

С помощта на съвременните технологични инструменти, които използваме в софтуерните си продукти, лесно можете да контролирате информационните потоци и комуникацията между пациенти и лекари. Системите ни са уеб-базирани, тоест можете да осъществявате достъп където и да сте, както чрез стационарен компютър, така и чрез мобилно устройство.

Всяко действие в системата, независимо от какъв тип акаунт спрямо ниво на достъп (лекар, секретар, рецепционист, координатор и др.) се записва и съхранява, което позволява лесно извършване на справки, проверка на хронология, документация, прослушване на записани разговори, проверка на виртуални картони, диагнози, курсове на лечение и др.

ПРОДУКТИ

CLINIC ERP