ДИСТРИБУЦИЯ

В последно време станахме свидетели на еволюции и метаморфози в облика на съвременните пазари. Развитието на технологиите направи малкия бизнес по-достъпен отвсякога за стартиращи предприемачи. Броят фирми в производствения отрасъл и в продажбите се увеличи значително през последните години. Съвсем очаквано това се отрази на конкуренцията и постави нови нужди пред бизнеса в тази сфера. Малките играчи се стремят да си осигурят стабилност на пазара максимално бързо, интегрирайки високи технологии и прилагайки иновативни практики, разчитайки на своята гъвкавост при промяна. Големите компании пък се насочиха към оптимизиране и модернизиране на вече съществуващи процеси и увеличаване капацитета си за обслужване на по-голям брой клиенти.

Дистрибуцията е връзката между производителите и търговците и обикновено лидерите в този бранш имат нелеката задача да се адаптират максимално в услуга и на двете страни, докато в същото време ръководят и собствения си бизнес. В България повечето компании, независимо от вида си, имат строго специфичен бизнес модел – обслужват конкретните си нужди по определен начин, който често не се влияе от наложени норми и установени практики. Един от основните фактори, определящи това поведение е необходимостта от оптимално използване на всички налични ресурси. С цел обработка на повече поръчки или по-бърза логистика, се създават съвършено нови процеси и се въвежда нова терминология.

Дистрибуторите трябва да се справят както със силната специфика на производители и крайни търговци, така и да оправдаят все по-високите очаквания на крайните клиенти, свързани с качеството на продуктите и обслужването. Динамиката на тенденциите за развитие на дистрибуцията в световен мащаб обуславя различни промени като обогатяване на вече съществуващите канали с нови модели. Такива са глобалното снабдяване, директни продажби, дропшипинг, комбинирани продажби, аутсорсинг към други компании, партньорство с логистични фирми и куриери, интегриране на технологии като баркод сканиране и RFID (радиочестотна идентификация) и др.

Софтуерните ни продукти, предназначени за дистрибуторските фирми са мощни и многофункционални ERP системи, които въпреки своята комплексност, са достатъчно гъвкави, за да бъдат адаптирани и доразвивани в процеса на работа спрямо постоянно възникващите нови специфики на пазара.

ПРОДУКТИ

DISTRIBUTION MANAGER
КЛИЕНТСКИ ПОРТАЛ
ДИГИТАЛЕН АСИСТЕНТ