КУРИЕРИ

Разработките ни в областта на куриерския бизнес имат за цел да предоставят на фирмите от тези браншове необходимия цялостен поглед върху бизнес процесите и пълен контрол в управлението. Модулите ни са насочени към специфичните нужди на всеки отдел и са проектирани така, че максимално добре да обслужват всеки етап от Вашия бизнес модел.

Продуктите ни от тази категория са насочени към фирми, предлагащи услуги като доставки на малки и големи пратки в рамките на страната и извън нея, градски куриери, пощенски услуги, разнос на документи, международни групажи, публичен склад, прогнозиране и планиране на разходи в областта на куриерския бизнес, координация и организация на различни видове транспорт – въздушен, железопътен, морски и др.

В ежедневната си работа фирмите от този бранш се сблъскват с редица предизвикателства като качествено и навременно обслужване на клиентите, записване и съхраняване на заявки и товарителници в база данни, разпределяне от диспечери, генериране на документи, движение в склад, контрол над процесите и служителите, пълна отчетност при различни видове по тип и посока плащания (в брой, по банка, споделени, отложени, наложени платежи и др.), както и необходимост от специфични сложни справки.

Благодарение на интерактивния си интерфейс, нашите програми и модули са изключително лесни за работа, като същевременно с това предоставят висока степен на функционалност по отношение на планиране, организиране, мониторинг и контрол на всички работни процеси, съпътстващи жизнения цикъл на предлаганите услуги.

ПРОДУКТИ

COURIER MANAGER